Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie - Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób doznających przemocy domowej. 2024-04-04 10:58
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie wprowadzenia programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób doznających przemocy domowej 2024-03-28 12:10
dokument Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 2024-03-28 11:26
dokument Informator - baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. 2024-02-09 14:54
dokument Zarządzenie Nr 1691/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 06 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1672/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 07 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Gryfice 2024-03-08 08:53
dokument Zarządzenie Nr 1672/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 07.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Gryfice 2024-03-08 08:51
dokument Uchwała Nr LXVII/631/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.06.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gryficach 2023-08-11 09:16
dokument Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. 2023-07-24 08:22
dokument Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób i rodzin z problemem przemocy w roku 2023 2023-01-27 08:35
dokument Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób i rodzin z problemem przemocy w roku 2022 2022-07-18 14:26
dokument Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób i rodzin z problemem przemocy w roku 2021 2021-08-11 08:48
dokument OGŁOSZENIE O ŚWIADCZENIU POMOCY PRAWNEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ 2021-04-15 08:39
dokument LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 2021-04-15 08:34
katalog Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2020 - KATALOG -
katalog Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2019 - KATALOG -
katalog Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2018 - KATALOG -
dokument Zarządzenie Nr 714/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 668/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-02-04 09:32
dokument Zarządzenie Nr 668/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-12-14 14:17
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 629/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-10-12 13:52
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 590/2020 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-09-08 14:27
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 859/2017 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-10-12 13:58
katalog Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc. - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XXXIV/347/2017Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2017-11-30 11:22
dokument Uchwała Nr XLVI/563/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 2017-11-30 11:31
dokument Zarządzenie Nr 822/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-30 11:16
dokument Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-30 11:18
dokument Zarządzenie Nr 633/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-10-21 09:29
dokument Zarządzenie Nr 535/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-06-24 08:16
dokument Zarządzenie Nr 486/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-04-22 13:10
dokument Zarządzenie Nr 262/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-09-18 11:30
dokument Zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-06-15 14:48
dokument Zarządzenie Nr 1283/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-10-31 08:59
dokument Zarządzenie Nr 1232/2014 z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27. 10. 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-09-18 13:10
dokument Zarządzenie Nr 1128/2014 z dn. 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-05-26 14:58
dokument Zarządzenie Nr 331/2012 z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27. 10. 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-09-18 13:08
dokument Zarządzenie Nr 287/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27. 10. 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-09-18 13:09
dokument Zarządzenie Nr 213/2011 z dn. 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-05-26 14:55
dokument Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-11-30 11:45