Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach czarnych rękawiczek nitrylowych - KATALOG -
katalog Przygotowanie i dostawa śniadań i obiadów jednodaniowych dla uczestników Dziennego Domu Seniora w Gryficach przy ul. Koszarowej 2 od dnia 24.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r - KATALOG -
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem altan ogrodowych w sołectwach Gminy Gryfice w ramach funuduszu sołeckiego na 2024 rok. 2024-06-07 13:36
dokument Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gryfice na lata 2024-2034 - dokument stracił ważność 2024-06-03 14:34
dokument ?Miasteczko drogowe w gminie Gryfice - bezpieczeństwo i nauka? - dokument stracił ważność 2024-04-23 12:22
katalog Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 6.05.2024 do 31.12.2024 r. - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości - KATALOG -
dokument Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gryfice na lata 2024-2034 2024-03-28 15:08
dokument Zakup i dostarczenie sadzonek drzew w ilości 67 sztuk wraz z palikami i taśmą mocującą. 2024-03-20 14:15
dokument Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody drzewa gatunek buk zwyczajny rosnącego na dz. nr 135 obręb Sikory. 2024-03-20 14:13
dokument Likwidacja stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2024 r. 2024-02-27 08:33
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych - KATALOG -
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. 2024-01-26 10:13
katalog Świadczenie Usług pogrzebowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach w 2024 roku - KATALOG -
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. 2024-01-17 14:17
dokument Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2024. 2024-01-17 13:44
dokument Konserwacja urządzenia melioracyjnego w dz. nr 103 i 116 obr. Gryfice 9 2024-01-15 10:32
dokument Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja- przebudowa jezdni i chodników na ul. Zdrojowej, Ogrodowej oraz części ul. Osada Zdrój w gminie Gryfice 2024-01-10 12:03
dokument OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY GRYFICE W 2024 ROKU 2024-01-10 10:02
dokument Zapytanie ofertowe WNOŚ.271.01.2024.DR Obsługa Gminy Gryfice w 2024 roku w zakresie wycen nieruchomości 2024-01-08 09:42
dokument Świadczenie usług dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych w zakresie pomocy, diagnozowania, poradnictwa i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Gminy Gryfice 2024-01-05 15:53
dokument Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2024. 2024-01-04 10:35
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. 2024-01-04 10:34
katalog Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 11.01.2024 do 31.12.2024 r. - KATALOG -
dokument Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie inwestycyjne pn. ?Modernizacja- przebudowa jezdni i chodników na ul. Zdrojowej, Ogrodowej oraz części ul. Osada Zdrój w gminie Gryfice? oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Raportem Oddziaływania na Środowisko ( jeśli będzie wymagany). 2024-01-02 14:22
katalog Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2024 r. - KATALOG -
dokument Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2023-12-21 15:08
katalog Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2024 r. - KATALOG -
dokument Wykonanie usługi konserwacji punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice. 2023-12-13 08:50
dokument Obsługa transportowa kontenerów KP 21 i KP 40 - Gminny PSZOK 2023-12-11 09:22
katalog Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowogardzie i z powrotem do miejsca zamieszkania w każdy poniedziałek i piątek (lub inny dzień wynikający z organizacji roku szkolnego) w 2024 r. - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2024 r. - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach ul. Pocztowa 4 i do Szkoły Podstawowej Nr 4 ul. Sienkiewicza 10 i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2024 r. - KATALOG -
dokument Odbiór i transport nieczystości stałych z budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 2023-12-07 16:32
dokument Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów będących własnością Gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 2023-12-07 16:11
dokument Dostawę suchej karmy dla wolno żyjących kotów dokarmianych przez opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie gminy Gryfice w roku 2024 2023-12-06 09:45
dokument Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2024. 2023-12-06 09:43
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. 2023-12-06 09:42
dokument Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Gryfice z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 2023-11-29 19:15
dokument Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Gryfice z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 2023-11-23 12:07
dokument Zapytanie ofertowe " Przebudowa ulicy Kamienna Brama w Gryficach, celem doświetlenia i poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy mostku wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu dr. gm. nr 847021Z? 2023-11-23 11:51
dokument Zapytanie ofertowe " Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Gryficach, celem doświetlenia i poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy sklepie DINO wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu dr. gm. nr 847043Z" 2023-11-23 11:50
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych - KATALOG -
dokument Dostawa urządzeń UPS do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2023-11-06 09:16
katalog Sprzedż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości - KATALOG -
dokument Budowę Stacji Street Workout wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni na terenie przy hali sportowej i pływalni w Gryficach na działce nr 748 w miejscowości Gryfice. 2023-10-30 14:07
dokument Zapytanie ofertowe " Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Remont jezdni drogi gminnej nr 845032Z na odcinku Popiele- Rzęsin 2023-10-26 13:29
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe 2023-10-23 14:41
dokument Remont przepustu na niepublicznej drodze wewnętrznej dz. nr 98 obr. Gryfice 9 2023-10-16 13:01
dokument Budowa stacji Street Workout na terenie przy hali sportowej i pływalni w miejscowości Gryfice. - dokument stracił ważność 2023-10-12 15:21
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach czarnych rękawiczek nitrylowych - KATALOG -
dokument Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na stadionie miejskim w Gryficach przy ul. Sportowej. - dokument stracił ważność 2023-09-28 11:53
dokument Sprzedaż i dostawa produktów wyborczych 2023-09-25 15:11
dokument Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu rekreacyjnego dz. nr 133/4 w m. Dziadowo, sołectwo Dziadowo, Gmina Gryfice w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok - kontynuacja. - dokument stracił ważność 2023-09-25 08:54
dokument Obsługa transportowa kontenerów KP 21 i KP 40 - Gminny PSOZK IV kwartał 2023 2023-09-20 11:09
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości - KATALOG -
dokument Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Gryfice 2023-09-11 11:50
dokument "Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze wojewódzkiej nr 109 wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu" 2023-08-24 13:12
dokument Doposażenie placów zabaw w Sołectwach Gminy Gryfice/wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Stawno - Fundusz sołecki 2023 r. 2023-08-22 09:44
dokument Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach 2023-08-21 13:06
dokument Wycinka 6 szt. drzew gatunek wierzba biała rosnących na dz. nr 223 obręb Borzęcin - pas drogi gminnej. 2023-08-16 07:53
dokument Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gryfice i jej jednostek organizacyjnych 2023-07-31 11:41
dokument Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach 2023-07-31 09:56
dokument "Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze wojewódzkiej nr 109 wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu" 2023-07-04 11:28
dokument Wycinka 6 szt. drzew gatunek wierzba biała rosnących na dz. nr 223 obręb Borzęcin ? pas drogi gminnej. 2023-06-16 15:08
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej systemu okablowania strukturalnego z dedykowanymi obwodami zasilającymi 230 V 2023-06-09 16:30
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości - KATALOG -
dokument Doposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery. 2023-05-31 14:16
dokument Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 9 obiektów 2023-05-31 09:37
dokument Doposażenie placów zabaw w Sołectwach Gminy Gryfice/wykonanie siłowni zewnętrznej w Sołectwie Dobrzyń ? Fundusz Sołecki 2023. 2023-05-18 10:29
dokument Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Gryfice. 2023-05-11 09:21
dokument Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 10 obiektów/ 2023-05-09 10:12
dokument Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Gryfice i jej jednostek organizacyjnych - dokument stracił ważność 2023-04-28 13:34
dokument Uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpadów dz. nr 101/19, 101/20, 101/21, 101,22 obr. Gryfice 5 wraz z remontem istniejących zadaszeń zabezpieczających teren. 2023-04-28 10:42
dokument Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Gryfice. 2023-03-24 10:29
dokument Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego 1 drzewa gatunek lipa drobnolistna na dz. nr 302 obręb Rzęskowo oraz 2 drzew gatunek topola czarna na dz. nr 145/5 obręb 5 m. Gryfice 2023-03-16 10:33
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 08.03.2023 r. do 31.12.2023 r. - KATALOG -
dokument Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego 1 drzewa gatunek lipa drobnolistna, usunięcie 1 drzewa gatunek lipa drobnolistna oraz wykonanie 1 nowego nasadzenia na dz. nr 302 obręb Rzęskowo, gmina Gryfice 2023-02-06 14:13
dokument Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2023-02-01 14:08
katalog Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów - KATALOG -
dokument Świadczenie usług w zakresie pomocy, diagnozowania, poradnictwa i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Gminy Gryfice 2023-01-17 16:02
dokument Obsługa Gminy Gryfice w 2023 roku w zakresie wycen nieruchomości 2023-01-23 12:59
dokument Zapytanie ofertowe - Dostawa suchej karmy dla wolno żyjących kotów dokarmianych przez opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie gminy Gryfice w roku 2023. 2023-01-25 13:21
katalog Świadczenie usług pogrzebowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach w 2023 roku - KATALOG -
dokument Obsługa geodezyjna Gminy Gryfice w 2023 r. 2023-01-05 10:36
katalog Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2023 r. - KATALOG -
dokument Wykonanie usługi konserwacji punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2022-12-22 14:17
dokument Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z przeszkoleniem obsługi 2022-12-20 11:58
dokument Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowogardzie i z powrotem do miejsca zamieszkania w każdy poniedziałek i piątek (lub inny dzień wynikający z organizacji roku szkolnego) w 2023 r. 2022-12-30 08:51
dokument Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2023 r. 2022-12-30 08:51
dokument Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach ul. Pocztowa 4 i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2022 r. 2022-12-30 08:51
katalog Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów do dnia 22 grudnia 2022 r. - KATALOG -
dokument Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2023. 2022-12-27 11:32
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2023. 2022-12-27 11:32
dokument Dostawa suchej karmy dla wolno żyjących kotów dokarmianych przez opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie gminy Gryfice w roku 2023. 2022-12-27 10:34
dokument Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów będących własnością Gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 2022-12-07 19:03
dokument Odbiór i transport nieczystości stałych z budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 2022-12-07 19:01
dokument Doposażenie placu zabaw przy ul. Wesołej w Gryficach 2022-11-29 14:05
dokument Obsługa transportowa kontenerów KP 21 i KP 40 Gminny PSZOK 2023 - dokument stracił ważność 2022-11-28 10:07
dokument Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla Urzędu Miejskiego w Gryficach 2022-11-25 14:13
dokument Doposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery - dokument stracił ważność 2022-11-25 11:15
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach czarnych rękawiczek nitrylowych do dnia 9 grudnia 2022 r. - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych do dnia 06 grudnia 2022 r." - KATALOG -
dokument Opracowanie kompleksowej dokumentacji, zgodnej z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), która będzie stanowić Opis Przedmiotu Zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór Operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gryficach 2022-11-23 13:19
dokument Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z przeszkoleniem obsługi 2022-11-17 11:58
dokument Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach 2022-11-17 11:55
dokument "Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Słonecznej w Gminie Gryfice (nr dz. 222, obręb Gryfice -4)" 2022-10-28 10:36
dokument "Opracowanie kompleksowej dokumentacji, zgodnej z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), która będzie stanowić Opis Przedmiotu Zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór Operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gryficach" 2022-10-28 09:42
dokument "Opracowanie koncepcji parkingu zlokalizowanego na działce nr 189/2 obręb Górzyca, Gmina Gryfice, wraz z drogą dojazdową - przy wykorzystaniu kostki betonowej" 2022-10-20 11:27
dokument Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Słonecznej w Gminie Gryfice (nr dz. 222, obręb Gryfice -4)" 2022-10-18 14:09
dokument Przeprowadzenie kontroli, inwentaryzacja pomieszczeń, wykonanie ekspertyz ? Ościęcin 6 (dz. nr 133), Trzygłów 53 (dz. nr 86/24), Górzyca 12A (dz. nr 103/4), Gmina Gryfice 2022-10-17 12:11
dokument Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1037Z na działkę gminną nr 115/4 obręb Ościęcin przy budynkach wielorodzinnych nr 45 i 46 w m. Ościęcin, gm. Gryfice 2022-10-10 14:40
dokument Uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpadów z terenu Gminy Gryfice dz. nr 8 obr. Kołomąć - dokument stracił ważność 2022-10-07 11:19
dokument Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Opracowanie kompleksowej dokumentacji, zgodnej z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), która będzie stanowić Opis Przedmiotu Zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór Operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gryficach" 2022-10-04 14:51
dokument Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Opracowanie koncepcji parkingu zlokalizowanego na działce nr 189/2 obręb Górzyca, Gmina Gryfice, wraz z drogą dojazdową - przy wykorzystaniu kostki betonowej" 2022-10-04 10:59
dokument Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Wałowej w Gryficach (działka nr 123/1 obręb Gryfice -5) na kostkę brukową betonową" 2022-10-04 10:57
dokument Szacowanie wartości zamówienia zadania pn" Przełożenie istniejącego bruku w ilości 190 m2 tzw. kocie łby w m. Lubieszewo dz. nr 140 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice 2022-09-20 10:03
dokument Szacowanie wartości zamówienia zadania pn. Przełożenie istniejącego bruku w ilości 190 m2 tzw. kocie łby w m. Lubieszewo dz. nr 140 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice 2022-09-06 13:59
dokument Utwardzenie terenu kostką brukową pod altaną plenerową na placu zabaw oraz ogrodzenie terenu rekreacyjnego siatką ogrodzeniową dz. nr 133/4 w m. Dziadowo, Sołectwo Dziadowo, Gmina Gryfice w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ?Granty Sołeckie 2022" oraz Funduszu Sołeckiego na 2022 r.- kontynuacja. 2022-08-23 13:01
dokument Szacowanie wartości zamówienia dla Zapytania ofertowego "Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych na terenie Gminy Gryfice" 2022-08-04 12:55
dokument Szacowanie wartości zamówienia zadania p.n. "Przełożenie istniejącego bruku w ilości 190 m2 tzw. "kocie łby" w m. Lubieszewo dz. nr 140 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice" 2022-07-28 14:19
dokument "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zdrojowej oraz ulic przyległych w Gminie Gryfice wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowę" 2022-07-22 14:14
dokument "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Pomorska (od ul. Niechorskiej do ul. Łąkowej) w Gryficach" 2022-07-21 14:28
dokument "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5" 2022-07-21 11:16
dokument Przestawienie wiaty przystankowej ? ul. Nowy Świat/Piłsudskiego w Gryficach 2022-07-15 15:00
dokument Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Skrajnej (dz. nr 371) w Borzyszewie, ul. Łąkowej w Gryficach (dz. nr 244/121, obręb Gryfice-4) i ul. 3 Maja (dz. Nr 58/2, 58/5, obręb Gryfice-5) w Gryficach 2022-07-12 15:31
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - II etap w Gryficach 2022-06-30 14:59
dokument Sprzedaż i dostarczenie środków do czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach przez 12 miesięcy 2022-06-29 12:07
dokument Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach przez 12 miesięcy 2022-06-29 12:04
dokument "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zdrojowej oraz ulic przyległych w Gminie Gryfice wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowę" 2022-06-24 11:20
dokument Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Górzyca i Zielin oraz zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kołomąć 2022-06-21 12:34
dokument Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 8 obiektów - dokument stracił ważność 2022-06-21 09:48
dokument Szacowanie wartości zamówienia dla Zapytania ofertowego "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zdrojowej oraz ulic przyległych w Gminie Gryfice wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowę" 2022-06-10 12:12
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych w m. Górzyca i m. Zielin, gmina Gryfice 2022-06-06 09:54
dokument Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy w Trzygłowie (dz. nr 86/28) 2022-06-03 14:14
dokument "Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę ulicy Zdrojowej oraz ulic przyległych w Gminie Gryfice oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Raportem Oddziaływania na Środowisko (jeśli będzie on wymagany)" 2022-05-20 09:30
dokument Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5" 2022-05-19 08:38
dokument Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Trzygłowie, sołectwo Trzygłów z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok 2022-05-18 15:07
dokument Remont zaplecza kuchennego wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w m. Świeszewo, sołectwo Świeszewo z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. 2022-05-18 15:05
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, wymiana wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, oraz zakup z dostawą i montażem siłowni zewnętrznych dla wybranych Sołectw w Gminie Gryfice 2022-05-18 14:10
dokument Założenie książek obiektów budowlanych dla filii Biblioteki 2022-05-18 12:40
dokument Uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach oraz inne roboty naprawcze pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - postępowanie nr 2 2022-05-13 15:32
dokument Zapytanie ofertowe ? szacowanie wartości zamówienia ?Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę ulicy Zdrojowej oraz ulic przyległych w Gminie Gryfice oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Raportem Oddziaływania na Środowisko (jeśli będzie on wymagany)? 2022-05-12 13:09
dokument Opracowanie orzeczenia technicznego dla budynku świetlicy w Stawnie, Gmina Gryfice 2022-05-05 14:37
dokument Dostawa i montaż 6 szt. hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2022-05-05 14:36
dokument ?Wykonanie dokumentacji projektowej schodów zewnętrznych na Basztę Prochową w Gryficach oraz dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji dachu stożkowego Baszty Prochowej w Gryficach? 2022-05-04 13:04
dokument Likwidacje stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice. - dokument stracił ważność 2022-04-29 12:31
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo, gmina Gryfice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj?. 2022-04-29 10:52
dokument Uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach oraz inne roboty naprawcze pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach 2022-04-26 14:16
dokument Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Wykonanie dokumentacji projektowej schodów zewnętrznych na Basztę Prochową w Gryficach oraz dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji dachu stożkowego Baszty Prochowej w Gryficach" 2022-04-15 13:47
dokument Wstępne Konsultacje Rynkowe, które poprzedzają wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Miasta Gryfice? 2022-04-14 12:09
dokument Przebudowa ulicy Pliszki i Sowiej w Rzęskowie (dz. nr 424/177 i 424/207 obr. Rzęskowo) - zabezpieczenie przed przechyłem słupa nr 38 ENEA Operator Sp. z o. o. w ulicy Sowiej oraz wykonanie koryta ściekowego wód opadowych do rowu odwadniającego przy ul. Pliszki 2022-04-13 12:32
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów do dnia 04 maja 2022 r. - KATALOG -
katalog Dostawa sprzętu komputerowego dla UM Gryfice - KATALOG -
dokument Nasadzenia zastępcze w związku decyzją RLiOŚ.613.46.2021.DA Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 04.10.2021 r. - zezwoleniem na usunięcie 9 drzew przy modernizacji dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - I etap 2022-03-30 15:08
katalog Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych. - KATALOG -
dokument Budowa wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2022-03-15 15:04
dokument Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 24 drzew gatunek lipa rosnących na terenie dz. nr 354/6 obręb 5 m. Gryfice 2022-03-11 09:11
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Orlej w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. nr 424/206 ob. Rzęskowo, gmina Gryfice 2022-03-02 11:43
dokument Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice 2022-02-14 14:38
dokument Dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach na 2022 rok. 2022-01-26 11:13
dokument Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2022. 2022-01-18 12:38
dokument Obsługa Gminy Gryfice w 2022 roku w zakresie wycen nieruchomości 2022-01-17 14:07
dokument Dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach na 2022 rok. 2022-01-17 11:35
dokument Dostarczenie kontenera do punktu PSZOK w miejscowości Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-12 08:50
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2022. - dokument stracił ważność 2022-01-13 15:02
katalog Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2022 r. - KATALOG -
katalog Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach ul. Pocztowa 4 i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2022 r. - KATALOG -
dokument Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Gminy Gryfice 2021-12-16 14:36
dokument Odbiór i transport nieczystości stałych z budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 2021-12-16 14:32
dokument Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów będących własnością Gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 2021-12-16 14:29
dokument Wykonanie PFU (Programu Funkcjonalno-Użytkowego) wraz z inwentaryzacją budowlaną dla zadania pn. ?Dzienny Dom Seniora w Gryficach przy ul. Piłsudskiego na dz. nr 11/6, 11/9, 11/10, 11/27, obręb ewidencyjny Gryfice-2 2021-12-15 11:30
dokument Dostawa usługi chmurowej MS Office 365 2021-12-10 15:43
dokument Dostawa zasilaczy UPS 2021-12-10 15:42
dokument Wykonanie usługi konserwacji 893 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2021-12-01 15:04
dokument Wyposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery i pojemniki. - dokument stracił ważność 2021-11-18 12:10
dokument Remont chodnika przy ul. Różanej w Gryficach 2021-11-15 10:05
dokument Wyposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery i pojemniki. - dokument stracił ważność 2021-11-09 12:28
dokument Przebudowa ulicy Pliszki i Sowiej w Rzęskowie (dz. nr 424/177 i 424/207 obr. Rzęskowo) - zabezpieczenie przed przechyłem słupa nr 38 ENEA Operator Sp. z o. o. w ulicy Sowiej oraz wykonanie koryta ściekowego wód opadowych do rowu odwadniającego przy ul. Pliszki 2021-10-21 13:59
katalog Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku w Gryficach przy ul. Armii Krajowej nr 12/6 na potrzeby ogrzewalni miejskiej - KATALOG -
dokument Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1 2021-10-14 10:13
katalog Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku w Gryficach przy ul. Armii Krajowej nr 12/6 na potrzeby ogrzewalni miejskiej - KATALOG -
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2021-10-04 12:35
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg ul. Pliszki i Leśna Ostoja w Rzęskowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2021-09-24 14:06
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Część nr 1: Sołectwa Baszewice m. Baszewice dz.nr 62/3; Część nr 2: Sołectwa Trzygłów m. Trzygłów dz.nr 120/12; - dokument stracił ważność 2021-09-23 09:32
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2021-09-20 15:13
dokument Odtworzenie z konserwacją rowu otwartego R1-G na odcinku od punktu pomiarowego 1 do punktu pomiarowego U1, tj. miejsca ujścia rowu R1-G3 do rowu R1-G (dz. nr 9/26, 9/27, 33/16 obr. Gryfice-1) 2021-09-16 19:53
dokument Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1 2021-09-13 14:14
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Część nr 1: Sołectwa Baszewice m. Baszewice dz.nr 62/3; Część nr 2: Sołectwa Trzygłów m. Trzygłów dz.nr 120/12; - dokument stracił ważność 2021-09-10 11:16
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Sosnowej w Gryficach (branża drogowa i sanitarna - kanalizacja deszczowa) 2021-09-02 15:31
dokument Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu Gminy Gryfice. 2021-08-27 15:24
dokument Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1. 2021-08-24 15:10
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 845064Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 do wsi Barkowo, Gmina Gryfice ( dz. nr 23/2, 10, obręb Barkowo - dokument stracił ważność 2021-08-19 09:41
dokument Zakup i dostawa samochodu osobowo/użytkowego dla Straży Miejskiej - dokument stracił ważność 2021-08-10 13:31
dokument Koszenie stawów 17 szt. - Gmina Gryfice. - dokument stracił ważność 2021-08-10 10:47
dokument Remont pomieszczeń Biura Rady Miejskiej na II piętrze budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2021-08-10 10:33
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - I etap 2021-07-09 08:14
dokument Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przy budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Gryficach 2021-07-06 15:16
dokument Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 obr. Gryfice-7) 2021-07-02 20:54
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 i 155/1 obr. Gryfice-7) nad robotami budowlanymi/instalacyjnymi na podstawie dokumentacji projektowej (2). 2021-07-01 21:30
katalog Koszenie stawów 20szt. - Gmina Gryfice - KATALOG -
dokument Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przy budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Gryficach 2021-06-21 15:32
dokument Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Skrajnej (dz. nr 371) w Borzyszewie 2021-06-21 15:31
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 i 155/1 obr. Gryfice-7) nad robotami budowlanymi/instalacyjnymi na podstawie dokumentacji projektowej. 2021-06-18 15:16
dokument Przebudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w granicach istniejącego pasa drogowego na działkach o numerach geodezyjnych 66 i 74 w Gryficach ? kontynuacja - dokument stracił ważność 2021-06-18 10:31
dokument Wykonanie modernizacji i remontu drewnianej wiaty sołeckiej na placu zabaw w m. Lubieszewo w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. składanie ofert do 24.06.2021 r godz. 10:00 - dokument stracił ważność 2021-06-18 09:38
katalog Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiekótw - KATALOG -
dokument Wykonanie ekspertyzy i wykonanie opinii w zakresie elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 2021-05-27 09:22
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Sołectwa Zielin m. Zielin dz.nr 62; Wymianę wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Sołectwa Skalin w m. Skalin dz. nr. 23/9; Sołectwa Skalin w m. Raduń dz.nr 5/9; Sołectwa Smolęcin w m. Łopianów dz. nr 28/2 ; Sołectwa Zaleszczyce w m. Borzyszewo dz. nr 447/1; - dokument stracił ważność 2021-05-24 15:01
dokument Świadczenie usług w Punkcie Konsultacyjnym z zakresu diagnozowania problemów, poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych z terenu Gminy Gryfice 2021-05-20 16:38
dokument Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieska karta. 2021-05-20 16:31
katalog Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2021. - KATALOG -
dokument Świadczenie usług w Punkcie Konsultacyjnym z zakresu diagnozowania problemów, poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych z terenu Gminy Gryfice 2021-05-07 15:35
katalog Likwidacja stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem okreslonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice - KATALOG -
dokument Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Trzygłowska w Gryficach 2021-03-19 12:26
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej, Pogodnej i Tęczowej w Gryficach (obręb Gryfice-6, Gryfice-9) 2021-03-11 10:45
dokument Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice (Rotnowo 26, Przybiernówko 63, Jabłonowo - ul. Kalinowa, Przybiernówko 16, Barkowo x 2 - przy przystanku i druga ustawienie wg wskazanej lokalizacji, Lubin 10, Prusinowo 23, Prusinowo 19, Rotnowo - przy przystanku, Wilczkowo (pierwsza przy wjeździe) 2021-03-11 10:44
dokument Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK) 2021-03-11 10:43
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Trzygłowie" 2021-03-11 10:42