Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GRF0005B operatora P4 sp.z o.o. planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze 14/3 obręb ewidencyjny 0009 Gryfice ? miasto położonej w Gryficach przy ul. Dąbskiego 41, gmina Gryfice ? miasto, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Katarzyna Młynarska 2022-05-27 11:20:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GRF0004B operatora P4 sp.z o.o. planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze 212/35 obręb ewidencyjny Borzyszewo? położonej w Borzyszewie, gmina Gryfice ? obręb wiejski, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Katarzyna Młynarska 2022-05-27 11:18:46
Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5 Agnieszka Skotnik 2022-05-27 10:08:55
Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru Karina Markowska 2022-05-26 14:17:48
Nabór - stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru Karina Markowska 2022-05-26 14:15:12
Informacja dodatkowa Katarzyna Rojek 2022-05-26 13:17:07
Informacja dodatkowa Katarzyna Rojek 2022-05-26 13:15:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 350, 456, 355/15, 355/16, 355/17, 355/18, 355/21, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/56, 355/57, 355/58, 355/59, 355/60, 355/61 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2022-05-26 13:06:32
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego oraz ul. Nowy Świat/Kościuszki w Gryficach w dniu 28 lipca 2022 r. Anna Żołnowska 2022-05-26 08:31:03
Zarządzenie Nr 1159/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach Luiza Kowalska 2022-05-26 07:58:21
Zarządzenie Nr 1158/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych niograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej, Niepodległości, M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 7, 5 i 2 miasta Gryfice oraz Grądach, Górzycy i Kukaniu Luiza Kowalska 2022-05-26 07:55:53
Zarządzenie Nr 1157/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 31/2 przy ul. 6 Marca, obręb nr 4 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2022-05-26 07:52:35
Sprawozdania finansowe za 2021r. - dokument usunięty Dorota Wawrzyniak 2022-05-25 11:56:58
Sprawozdania finansowe za 2021r. Dorota Wawrzyniak 2022-05-25 11:56:10
Sprawozdania finansowe za 2021r. - dokument usunięty Dorota Wawrzyniak 2022-05-25 11:53:21
Sprawozdania finansowe za 2021r. - dokument usunięty Dorota Wawrzyniak 2022-05-25 11:46:13
Sprawozdania finansowe za 2021r. - dokument usunięty Dorota Wawrzyniak 2022-05-25 11:45:23
Transmisja z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 kwietnia 2022 r. Leszek Wójcikiewicz 2022-05-25 10:27:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 36, 37, 38, 39/2 w obrębie Grądy, gmina Gryfice. Katarzyna Młynarska 2022-05-24 14:23:56
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 36, 37, 38, 39/2 w obrębie Grądy, gmina Gryfice. Katarzyna Młynarska 2022-05-24 14:22:47
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo, gmina Gryfice. Katarzyna Młynarska 2022-05-24 14:21:41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo, gmina Gryfice Katarzyna Młynarska 2022-05-24 14:20:55
Bilans jednostki budżetowej Katarzyna Rojek 2022-05-24 13:09:17
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Rojek 2022-05-24 13:08:16
Rachunek zysków i strat jednostki Katarzyna Rojek 2022-05-24 13:01:17
Zestawienie zmian w funduszu w funduszu jednostki Katarzyna Rojek 2022-05-24 12:59:24
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Dyrektora SPZZOZ w Gryficach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dz. nr 19/28 obręb 0001 Gryfice, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2022-05-24 11:18:04
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Dyrektora SPZZOZ w Gryficach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dz. nr 19/28 obręb 0001 Gryfice, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27. Zbigniew Szuszkiewicz 2022-05-24 11:17:52
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Dyrektora SPZZOZ w Gryficach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dz. nr 19/28 obręb 0001 Gryfice, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2022-05-24 11:16:37
Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach Agnieszka Skotnik 2022-05-24 11:01:31
Zarządzenie nr 1155/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Katarzyna Rojek 2022-05-24 10:40:42
Bilans jednostki budżetowej Katarzyna Rojek 2022-05-24 09:26:23
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Rojek 2022-05-24 09:24:04
Rachunek zysków i strat jednostki Katarzyna Rojek 2022-05-24 09:00:48
Zestawienie zmian w funduszu w funduszu jednostki Katarzyna Rojek 2022-05-24 08:58:16
Sprawozdania finansowe Katarzyna Rojek 2022-05-24 08:48:46
Zarządzenie Nr 1155/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Luiza Kowalska 2022-05-24 08:44:40
Zarządzenie Nr 1155/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Luiza Kowalska 2022-05-24 08:44:38
Plan zamówień publicznych na rok 2022 - OPS Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2022-05-23 10:41:56
Plan zamówień publicznych na rok 2022 - OPS Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2022-05-23 10:41:53