Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje nieudostępnione

1) Informujemy, że zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane w drodze:

  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

  • wstępu na Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji,

  • na wniosek zainteresowanego.

2) Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3) Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, pracownik obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5) Udostępniane informacje publiczne oznacza się danymi:

  • Urzędu Miejskiego, jako podmiotu udzielającego informacji,

  • danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za treść informacji,

  • danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację,

  • datę udostępnienia informacji.

Przez dane określające tożsamość osoby należy rozumieć imię i nazwisko osoby oraz stanowisko służbowe.

6) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje udostępniający, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

7) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, udostępniający powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

8) Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

9) Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, udostępniający informację publiczną ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępniający informację publiczną może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

10) W przypadku, gdy realizacja wniosku wymaga wniesienia opłaty, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, pracownik obowiązany do udostępnienia informacji powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

11) Opłatę ustala się indywidualnie, w toku realizacji każdorazowego wniosku o udzielenie informacji publicznej i jest ona uzależniona od treści wniosku oraz wskazanej w nim formy udostępnienia danych.

12) Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej w przypadku określonym w pkt. 7 następuje w drodze decyzji wydanej przez Burmistrza Gryfic.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-01-2010 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 18-02-2021 14:51